Leverandør oplysninger

 

DTU Nanolab er en offentlig myndighed og vi skal derfor modtage fakturaer elektronisk.  

Det betyder, at alle leverandører til DTU Nanolab skal sørge for at sende deres fakturaer elektronisk. Fakturaer, der sendes i papirformat, vil blive returneret til leverandøren med anmodning om at levere fakturaen elektronisk i det lovpligtige format. Fakturaerne kan sendes elektronisk på 2 måder – enten som en elektronisk faktura (i formatet OIOUBL) eller via et LÆS-IND-bureau, der foretager indskanning af papirfakturaer.  

Læs mere her. 

Bank oplysninger DTU Nanolab EAN nr.: 5798000430563

CVR nr.: 30060946

VAT nr.: DK 30060946

SE nr.: DK 30060946

P-nr.: 1003403265

Institut nr.: 5600