Strategiske partnere

 

Hvis du vil udforske hvordan mikro-og nanoteknologi kan styrke din virksomhed - eller hvis du vil supplere din nuværende produktportefølje - kan første skridt være at indgå i et samarbejde med enten os eller en af vores partnere. Du får adgang til førende eksperter inden for mikro- og nanoteknologi, som hurtigt kan spore dig ind på hvordan dine produkter kan finde ny anvendelse eller forbedres.

Et samarbejde med en videninstitution accelerer ikke bare produktudviklingen, men kan også føre til langsigtet strategisk samarbejde. DTU Nanolab har et stærkt netværk af partnere, både nationalt og internationalt.

Teknologisk Institut (DTI) er en nøglespiller for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med viden om mikro- og nanofabrikation, overfladeteknologi og sensorteknologi. Partnerskabet giver mulighed for overførsel af ny viden mellem DTU Nanolabs akademiske partnere og Teknologisk Instituts mange industrielle partnere.

Scion DTU er Danmarks største universitetsbaserede forskerpark. Hvor mange blot taler om det nødvendige samarbejde mellem universitet og erhvervsliv, så har Scion DTUs sammenkobling af forskning og praktik længe været en realitet. Scion DTUs faciliteter ligger i Hørsholm og Lyngby.

Nano•DTU er et tværfagligt center, der samler forskningen i nanoteknologi på DTU. Formålet med Nano•DTU er at skabe synergi mellem de mange forskningsgrupper på DTU indenfor området. Desuden skal centret fremme teknologioverførsel og samarbejde med virksomheder i Danmark.