Rådgivning

DTU Danchip

Med over ti års erfaring med renrumsinfrastruktur og procesudvikling, har vi overblik og praktisk know-how til at tilbyde konsulentbistand inden for følgende områder:

Opbygning af infrastruktur i renrum

  • Projektplanlægning og design
  • Koncept design i renrum
  • Procesisolering & mini-miljøer
  • Renrumsfejlfinding og korrigering

Procesudvikling

  • Procesanbefaling og validering
  • Estimering af budget, kvalitet og produktionsmængder

Chipproduktion

  • Optimering af produktionsflow
  • Skøn over produktionsomkostninger / batchkørsel
https://www.nanolab.dtu.dk/RENRUM/Aktiviteter/Raadgivning
19 JANUAR 2019