Kvalitetssikring

DTU Nanolab (før 2019 DTU Danchip) har siden 2009 været ISO certificeret og vi arbejder altid på at forbedre kvaliteten af vores ydelser og opfylde vores brugeres forventninger. 

Ledelsessystemet er certificeret af DNV-GL i forhold til DS / EN ISO 9001:2015. 

Certifikatets anvendelsesområde er "Adgang til renrumsfaciliteter og brug af udstyr til mikro- og nanofabrikation samt in-sourcing af kundeprocesser" og gælder for Bygning 346, 347 og 358.

Kvalitetskontrol

Vi udfører regelmæssig kvalitetskontrol på udvalgt udstyr i rentrummet. I sammenhæng med det øvrige vedligeholdelsesprogram sikrer kvalitetskontrollen vores kunder adgang til fungerende udstyr. Luftfugtighed, temperatur og partikler overvåges for at sikre gunstige betingelser for produktionen i rentrummet. 

Dokumentation

Rapporter fra kvalitetskontrol og udstyrsmanualer er tilgængelige via DTU Nanolabs LabManager. Der holdes logbøger for alt udstyr. Vi har en elektronisk kvalitetshåndbog for at sikre versionskontrol og regelmæssig revision af procedurer og instruktioner. 

Forbedring

Erfaringer samles i DTU Nanolabs LabAdvisor som er tilgængelig for vores brugere. Vi registrerer afvigelser, årsagsanalyse, korrigerende og forebyggende foranstaltninger. Sammen med den interne revision af DTU Nanolabs aktiviter sikrer systemet forbedring af arbejdsprocesser, læring og viden til gavn for brugerne af renrumsfaciliteterne.

Undervisning og feedback

Før man får adgang til rentrum og udstyr modtager man undervisning og instruktion. Undervisningsforløbet revideres jævnligt og feedback om forløbet indsamles systematisk for at sikre maksimalt udbytte for vores kunder.

Et betydeligt antal af DTU Nanolabs medarbejdere deltager i kvalitetsarbejdet. Ansvaret for implementering og drift af ledelsessystemet ligger hos Kvalitets- og systemchef Thøger Eskildsen.

ISO certificeret siden 2009

Quality Management Danchip

Certifikatets anvendelsesområdet er :

"Adgang og brug af udstyr i renrumsfaciliteter til mikro- og nanofabrikation samt in-sourcing af kundeprocesser."

Kontakt

Thøger Eskildsen
Kvalitets- og systemchef, M.Sc.
DTU Nanolab
45 25 58 18