De otte "Villum International Postdoc"-modtagere. Foto: Villum Fonden/Thomas Frandsen

Forsker fra DTU Nanolab får boost til karrieren

tirsdag 25 feb 20
|

Ada-Ioana Bunea, der er postdoc på DTU Nanolab, er blandt de otte kvindelige forskere, nummer 2 fra højre, som Villum Fonden har valgt at give et karriereboost med en international postdoc-bevilling.

Programmet er øremærket kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt på det tidspunkt i forsker-karriereforløbet efter ph.d.-graden, hvor der er set et stort frafald af kvinder i de akademiske stillinger på universiteterne. 

Som en del en del af bevillingens krav skal forskerne på ophold i udlandet, da det er afgørende for, at de tidligt får internationalt udsyn og netværk.

”Fællesnævnerne for de nye Villum International Postdocs er exceptionelt talent, forskningsambitioner, international erfaring og fine universitetsanbefalinger, siger bestyrelsesformand i Villum Fonden, Jens Kann-Rasmussen, og fortsætter;

”Vores program tilbyder bevillingsmodtagerne gode rammer for længere forskerophold i udlandet, så de kan udvikle deres egen forskning og være rollemodeller for landets næste generationer af tekniske og naturvidenskabelige forskere.”

Mikro-robotter 

En af de otte bevillingsmodtagere er Ada-Ioana Bunea, der er postdoc DTU Nanolab og har fået 2,4 mio. kr. til sit forskningsprojekt “ MicroPHELPS”, hvor hun forsker i mikro-robotters fremdrift ved hjælp af fotoner. 

”Villum International Postoc-stipendiet er en utrolig mulighed, da det giver mig mulighed for at rejse til et verdenskendt internationalt laboratorium for at lære af de bedste på området, og derefter giver mig mulighed for at vende tilbage til Danmark for at anvende den nyligt erhvervede viden til at udvikle nye typer af mikrorobotter, der kan gavne samfundet gennem f.eks. biomedicinske eller miljømæssige anvendelser,” siger Ada-Ioana Bunea.

For DTU Nanolab er bevillingen vældig positiv.

”Vi er glade for, at der er en forsker fra DTU Nanolab blandt de otte kvindelige forskere, men først og fremmest er vi glade på Ada-Ioanas vegne, fordi bevillingen åbner nye muligheder for hendes fortsatte forskning,” siger DTU Nanolabs direktør Jörg Hübner.

 

De otte bevillingsmodtagere

  1. Maria Barrett, Institut for Datalogi, IT-Universitetet (2,5 mio.): ‘Modelling relations in text using human data’
  2. Amanda Bundgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (2,4 mio.): ‘Reprogramming metabolism in hypoxia tolerance’
  3. Ada-Ioana Bunea, DTU Nanolab, DTU (2,4 mio.): ‘Soft robotic MICROswimmers with PHotonics-EnabLed PropulSion (MicroPHELPS)’
  4. Meike Anna Christine Latz, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet (2,5 mio.): ’PHYT-OMICS’
  5. Sinja Rist, DTU Aqua, DTU (2,5 mio.): ’ PELAGIC – Meroplankton Ecology in a Changing Ocean’
  6. Henriette Lyng Røder, Biologisk Institut, Københavns Universitet (2,5 mio.): ‘Predicting the shaping factors of life: Experimental evolution in complex bacterial communities (PREDICT)’
  7. Rita da Silva, Biologisk Institut, Syddansk Universitet (2,5 mio.): ‘Submerging into demography: a new perspective to inform the conservation of aquatic species’
  8. Julie Thøgersen, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet (2,1 mio.):  ‘Incorporating information from data into the decision making processes in non-life insurance’ Kilde: The Velux Foundations

Kilde: Velux Fonden

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.