NNUM2019

Nanoteknologier udvikles bedst i samarbejde

fredag 24 maj 19
|
af Tom Nervil

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech er en strategisk alliance mellem de fem ledende tekniske universiteter i Norden; Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm, NTNU i Trondheim, Aalto Universitetet i Helsinki og DTU.

Det er i mødet mellem mennesker, at nye erkendelser opstår, nye netværk etableres og fejlslagne projekter kan undgås. Så kort kan det siges.

I forståelsen af, at forskere, undervisere og teknikere har meget at lære af hinanden indgik fem tekniske universiteter i Norden for 13 år siden det samarbejde, som kaldes Nordic Five Tech. Med afsæt i dette samarbejde har 250 nanoteknikere og -forskere sat hinanden stævne og udvekslet deres seneste erfaringer og opdagelser.

Nordic Nanofabrication Network (NNN) beskæftiger sig med komplekse teknikker, som udvikler sig hastigt og kræver kontinuerlig læring for at finde løsninger på fremtidens udfordringer. Og det er hele essensen i samarbejdet.

”Det giver en fantastisk mulighed for at forstå den nyeste udvikling,” fortæller Jörg Hübner, direktør for DTU Nanolab, der er vært for de 250 forskere og teknikere. ”Det er et møde mellem tekniske eksperter, hvor man kigger ud i verden og ser potentialer. Det er et forum for netværk og viden – og så er det også en unik mulighed for også udveksle erfaring om det, der ikke virker. Folk er ærlige over for hinanden her. Der er en fantastisk åbenhed, og folk skjuler ikke, hvad de kæmper med. Det er en kompleks verden, som er svær at gå ind i med de nye teknologier. Derfor er samarbejde og erfaringsudveksling meget værdifuldt, så man kan undgå at gøre de sammen fejl som andre – hvilket kan betyde spild af mange års arbejde og millioner af kroner.”

 

Et skridt foran forskerne

Netværksmødet på DTU er godt besøgt. Fagligt er der – ifølge deltagerne – meget at komme efter inden for de forskellige teknikker. Præsentationerne er grundige, og man kan nå at lære noget på en time. Plenum foredragene går i dybden med de nyeste forskningsresultater og bringer tilhørerne up to date. Det gælder inden for områder som: Imaging med Transmission Electron Microscop (TEM), 3D-scuplturing, Nanolithografi samt et indblik i Artificial Intelligence (AI) og Internet of Things (IoT).

”Forskere fra universiteter og industrien skal kunne realisere deres teori og modeller i vores laboratorier,” forklarer Jörg Hübner. Vi skal stille teknologi til rådighed, som forskerne endnu ikke ved, at de har brug for. Vi skal forholde os til, hvordan fremtiden ser ud, og derfor har vi også inviteret Heike Riel fra IBM i Zürich til at holde et oplæg om “Nanoelectronic Devices for Future Computing”, for at få et kvalificeret bud på, hvor den teknologiske efterspørgsel bevæger sig hen.”

Nordic Nanofabrication Network User Meeting foregik på DTU d. 7. – 8. maj 2019 og holdes hvert andet år. Næste gang er således i 2021, hvor det holdes i Göteborg.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.